Usługi minikoparką Przeciski Instalacje
Przeciski pneumatyczne

Maszyny przeciskowe znajdują szerokie zastosowanie w pracach związanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi. Przy ich pomocy możliwe jest położenie instalacji, tak zwaną metodą bezwykopową, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. To oznacza, że nie ma konieczności robienia wykopu wzdłuż całej planowanej instalacji. Wystarczy wykonać dwa wykopy: startowy, od którego planujemy położyć instalację, oraz końcowy, w którym przewidujemy koniec instalacji lub jeden z jej etapów. Poniższa ilustracja przedstawia nam schematycznie, jak wyglądają najczęściej wykonywane prace przeciskowe.
Zazwyczaj krety wykorzystuje się do położenia instalacji pod wszelkimi istniejącymi drogami, chodnikami, innymi ciągami komunikacyjnymi. 
Maszyny przeciskowe umożliwiają wykonanie prac, bez konieczności częściowego demontażu istniejącej drogi i ponownego jej odtworzenia, po zakończeniu prac instalacyjnych. Niesie to poważne oszczędności w budżecie prac.
Techniki światłowodowe

Od wielu lat zajmujemy się budową oraz konserwacją sieci światłowodowych dla:
 • operatorów telekomunikacyjnych,
 • operatorów telewizji kablowej,
 • sieci osiedlowych,
 • przedsiębiorstw,
 • urzędów.

Oferta obejmuje:
 • budowę rurociągów i kanalizacji kablowej,
 • wciąganie kabli światłowodowych,
 • spawanie włókien światłowodowych,
 • pomiary teletransmisyjne światłowodów,
 • opracowanie dokumentacji kosztorysowej, projektowej i powykonawczej,
 • optymalizację istniejących sieci.
Zadzwoń 728 28 11 99